IMPROVE YOUR BUSINESS, EVERY DAY.

Rust, reinheid, regelmaat; de drie pijlers voor een succesvolle productie!

Rust, reinheid, regelmaat; de drie pijlers voor een succesvolle productie!

Rust, reinheid en regelmaat zijn dé drie gouden speerpunten voor een veilige en gezonde groeiomgeving voor uw kinderen. Maar dat geldt niet alleen in de thuissituatie. Want ook voor uw productieorganisatie binnen de foodsector vormen deze drie uitgangspunten de pijlers voor succes.

Rust

Rust is één van de basisvoorwaarden voor groei. Dat geldt niet alleen voor een baby, maar ook voor een productieorganisatie. Want alleen in een rustige en veilige productie-omgeving, kunnen uw medewerkers zich volledig focussen op de efficiency en kwaliteitshandhaving van uw productieproces. Rust wordt gecreëerd door verschillende randvoorwaarden: zo moeten de processen helder en inzichtelijk zijn, de verspillingen in tijd, materialen en logistieke processen tot het minimum worden gereduceerd en moeten alle grond- en hulpstoffen voldoende en overzichtelijk aanwezig zijn. Daarnaast is het goed om een helder kader te scheppen waarin de medewerkers hun werk doen: Denkt u daarbij aan een goed georganiseerde personeelsplanning, waarbij exact de juiste mensen op de juiste plekken staan, een strakke productieplanning, waarin zo min mogelijk hulpstofwissels plaatsvinden, en een heldere tijdsplanning, waar zo min mogelijk inbreuk op wordt gedaan. Door een stevige aanpak van deze werkvoorwaarden binnen uw bedrijf, zal er op de werkplek en binnen de verschillende productieprocessen voldoende ruimte ontstaan om toe te werken naar een optimale kwaliteit en maximale efficiency. En dat is wat u wat u de meeste winst oplevert.

Reinheid

Rust reinheid en regelmaat in voedingsmiddelenindustrie

Foto: Clever Cupcakes

Naast rust vormt ook reinheid een belangrijke pijler binnen het groeiproces. Slordigheid en gebrek aan properheid leiden makkelijk tot ongevallen. Struikel- en valgevaar bij rondslingerend materieel, risico op uitglijden over water- of vetvlekken, het zijn maar enkele, voor velen zeer herkenbare, voorbeelden. Een efficiënte en hoogwaardige productie en procesoptimalisatie heeft dus alles te maken met een hygiënische werkomgeving en orde op en rondom de werkplekken. Pas wanneer de machines en de onderdelen veilig en gedegen zijn, en de hygiëne gewaarborgd is, kunt u rekenen op een rustige, veilige en continue doorgang van het productieproces. Dit basale gevoel van veiligheid heeft bovendien direct invloed op de werkwijze en de stimulering van uw medewerkers. Wanneer zij werken in een hygiënische en veilige werkomgeving is de kans op calamiteiten en oponthoud geminimaliseerd en kunnen zij zich volledig focussen op een maximale doorgang van het productieproces. Om ook binnen uw bedrijf de hygiëne en de veiligheid op de werkvloer te waarborgen is er een speciale verbetermethodiek ontworpen. Deze zogenaamde 5S-Methodestreeft naar een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats en is een bewezen manier om een gestandaardiseerde, ordelijke en nette werkomgeving te creëren. De 5S-Methode staat voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Systematisch verbeteren. Wie zich strikt aan deze methodiek houdt, creëert een uiterst opgeruimde en geordende omgeving die door haar rust het verbeterpotentieel blootlegt: dit is een goed vertrekpunt waaruit constante verbetering plaats kan vinden. 5S is een methodiek, die kan worden toegepast zonder grote voorbereidingen.

Regelmaat

Om deze status van veiligheid en rust vast te houden, is het van belang dat er regelmatige controles worden uitgevoerd op machines, personeel en randvoorwaarden. In de praktijk betekent dit regelmatig onderhoud van de machines en een consequente bijsturing en nacontrole van de machine-instellingen. Een handige manier om dit systematisch te doen, is met behulp van de zogenaamde machine-instelkaarten. Hierop staat aangegeven welke programma’s en instellingen er exact nodig zijn om de artikelen op de meest efficiënte wijze te produceren. Daarnaast speelt het onderhouden en schoonmaken van de machines een cruciale rol in het proces. Dit betekent een regelmatige schoonmaak, die op vaste momenten is ingepland. Het niet op tijd onderhouden van machines kan leiden tot grotere problemen, zoals het afbreken of verslijten van onderdelen.

Om te zorgen dat de productieprocessen tijdens een countdown efficiënt kunnen doordraaien, moet er een goede onderhoudsplanning op tafel liggen.

Daarnaast moeten uw medewerkers optimaal getraind zijn, om alle processen naast elkaar draaiende te kunnen houden. Dit realiseren wij door middel van praktische trainingen, waarbij zowel de kennis van de theorie als de praktijk word getest. Dit houdt u uw personeel scherp en up-to- date wat betreft optimaal draaiende processen op de werkplek.

World Class Manufacturing

Het efficiënt toepassen van de drie elementen rust, reinheid en regelmaat kunnen we scharen onder WCM, oftewel World Class Manufacturing (WCM). Dit model wordt ingezet om productieprocessen te verbeteren, de doorlooptijd en de verspillingen te minimaliseren en kwaliteit te waarborgen. WCM is een model dat bedrijfbreed kan worden ingezet. Zo wordt er binnen WCM gebruikgemaakt van verschillende methodieken om zowel logistiek (Lean), onderhoud (TPM) én kwaliteit (Six Sigma) binnen een productieorganisatie te verbeteren.

Deel deze pagina:

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.